DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Medarbeideroversikt

Få oversikt og presenter bedriftens medarbeidere på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten.
Vedlagt kan du laste ned en mal i Excel som hjelper deg å få god oversikt over sentral informasjon for bedriftens medarbeidere. Du kan selv tilpasse malen til behovene i den konkrete bedriften. I tillegg til selve malen inneholder vedlegget en arkfane "EKSEMPEL" som viser hvordan dette kan se ut for en bedrift.

 

Malen inkluderer følgende:

 • Selskapsnavn
 • Dato for siste oppdatering
 • Kategorioversikt
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (for eksempel Ledergruppe, Mellomleder, Salg, Administrasjon) 
 • Medarbeidere
  • Nummer
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (hentes automatisk ved valg av kategorinummer)
  • Navn
  • Fødselsdato
  • Stilling
  • Utdannelse
  • Startdato
  • Oppsigelsestid
 • Kostnader
  • Grunnlønn
  • Bonus
  • Kostnadsdekning
  • Annet
 • Kontaktdata
  • Telefon
  • E-post
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • Land
  • Pårørende
  • Pårørende telefon 
 • Kommentarer / spesielle fohold

Støtte