Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Egenkapitalrentabilitet

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 20 %
Middels: 10 - 20 %
Dårlig: < 10 %hvor

Gjennomsnittlig egenkapital = (Egenkapital IB + Egenkapital UB)*0,5

Formelen over er for rentabiliteten før skatt. Dersom du skal ta hensyn til skatt, blir formelen som følger:
Dersom resultatet er før minoritetsinteresser er trukket ut blir formelen:
Egenkapitalrentabiliteten bør være høyere enn lånerenten siden eierne normalt har større risiko knyttet til sine kapitalinnskudd enn långiverne. Lånene er i stor grad sikret med pant eller annen form for sikkerhet. Sett fra eiernes synspunkt må du også få mer igjen for å sette penger i en virksomhet med risiko enn å sette dem i banken.

Hvor høy egenkapitalrentabiliteten bør være, avhenger av den totale risikoen som er knyttet til å investere i selskapet (selskapets forretningsmessige og finansielle risiko).

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte