DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Innkalling til generalforsamling ved opptaksfusjon

Når styrene til de to selskapene som fusjonerer har vedtatt en fusjonsplan, må denne godkjennes av de to generalforsamlingene. Innkalling til generalforsamling sendes aksjonærene i de to selskaper på vanlig måte.
Som vedlegg til innkallingene skal sendes fusjonsplanen med vedlegg og sakens øvrige dokumenter (derunder styrets rapport og redegjørelse), jf. aksjelovens §§ 13-6 til 13-11. Dersom fusjonsdokumentene er sendt ut før innkallingen, er det ikke nødvendig å sende disse på nytt sammen med innkallingen.

Last ned eksemplene på innkallinger til ekstraordinær generalforsamling i de to bedriftene som skal fusjonere. Eksemplene kan også brukes som mal.

Fakta

Alminnelige krav om innkalling til generalforsamling i aksjelovens § 5-8 og § 5-10.