DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Protokoll fra generalforsamling ved opptaksfusjon

Ved fusjon gjelder alminnelige krav etter aksjelovens § 5-16 samt en godkjenning av fusjonsplanen fra begge parter. Se mal med eksempel.
En fusjon vedtas ved at den felles fusjonsplanen godkjennes i selskapene som deltar i fusjonen, jf aksjeloven § 13-3. Generalforsamlingene avholdes på vanlig måte, jf aksjeloven kapittel 5. Beslutningen krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmer og kapital i alle deltakende selskaper.

I protokollene fra generalforsamlingene er det nok at det fremgår at generalforsamlingen godkjente fusjonsplanen. Da må man imidlertid legge ved hele fusjonsplanen når man sender protokollene til Foretaksregisteret i Brønnøysund, for å vise selve vedtaket om kapitalforhøyelse og vedtektsendring.

En del selskaper ønsker ikke at fusjonsplanen havner i et offentlig register. I praksis er det derfor vanlig at man i protokollen fra det overtakende selskapet inntar beslutningene om å forhøye aksjekapitalen og de tilknyttede vedtektsendringer.

Last ned eksemplene på protokoller fra ekstraordinær generalforsamling i de to bedriftene som har fusjonert. Disse kan også brukes som mal.

Fakta

Alminnelige krav til protokollering som gjelder også ved fusjon, se aksjelovens § 5-16.