DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Styreprotokoll ved opptaksfusjon

Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan, hver sine rapporter og hver sine redegjørelser for fusjonen. Se mal og eksempel på protokoller fra denne styrebehandlingen i to bedrifter som har fusjonert.
Fusjonsplanene må behandles formelt og vedtas i begge styrene.

Styrene må også beslutte å innkalle til generalforsamlinger for vedtakelse av fusjonen i de to selskaper.

Last ned eksemplene på protokoller fra denne styrebehandlingen i to bedrifter som har fusjonert. Disse kan også brukes som mal.

Fakta

Alminnelige krav til styreprotokoll i aksjeloven § 6-29.