FagartiklerFagartikler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Arveavgiftsregler for aksjer etter skattereformen

Regjeringens skattereform (Stortingsmelding 29, mars 2004) og endring i verdifastsettelsen fra 1/1-2009, har fått betydning for arv av aksjer. Hvilke konkrete endringer ser vi på arveavgift og skattemessig inngangsverdi?
Artikkelen er oppdatert 1. januar 2013.

Arveavgift og skattemessig inngangsverdi ved arv/gavemottak

Fra 1/1 2006 ble det endringer i fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget og skattemessig inngangsverdi for aksjer samt andeler i ANS, DA og KS mottatt som arv eller gave. Det er ikke bebudet noen endringer når det gjelder arv eller gave av andre eiendeler.

Endringene gikk ut på at det ble innført skattemessig kontinuitet ved arv og gaver av aksjer som omfattes av aksjonærmodellen og andeler.

Dette betyr at arvingen, i motsetning til etter dagens regler, overtar arvelaters kostpris og skjermingsgrunnlag, herunder også eventuelt ubenyttet skjermingsgrunnlag fra tidligere år.

Som tidligere er den skattemessige inngangsverdi begrenset til arveavgiftsgrunnlaget

Videre skal det ved fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget for overføringer fra 1/1-2006 hensyntas den latent gevinst. Ved beregning av arveavgiften skal man som tidligere valgfritt ta utgangspunkt i 100% eller 60% (tidligere 30%) av formuesverdien eiendeler fratrukket gjeld selskapet. Det skal imidlertid fra 1/1-2006 gjøres et fradrag i arveavgiftsgrunnlaget for en beregnet latent skatt på 20% på differansen mellom aksjenes fulle skattemessige formuesverdi (100%) og arvelaters/givers skjermingsgrunnlag.

Et slikt fradrag i arveavgiftsgrunnlaget gjør arveavgiften mindre, mens skjermingsgrunnlaget begrenses oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Dette reduserer grunnlaget for framtidige skattefrie utbytter dersom arveavgiftsgrunnlaget er lavere enn arvelaters skjermingsgrunnlag. Videre vil det medføre høyere gevinster ved senere salg som beskattes med 28%, mens maks arveavgiftsgrunnlag til barn er 10% (tidligere 20%). Beregninger viser at dersom arveavgiftsgrunnlaget er lavere enn skjermingsgrunnlaget, bør man velge høyt arveavgiftsgrunnlag (100% av formuesverdien) dersom aksjene skal selges inne 7-9 år.

Når det gjelder effekten av latente gevinster med arveavgiftsgrunnlag og skjermingsgrunnlag, illustreres dette med nedenstående eksempel:  

Givers skjermingsgrunnlag 500
   
100 % av skattemessig verdi aksjer 1200
60 % av skattemessig verdi aksjer 720
Latent skattepliktig gevinst 100 % (1200-500) 700
Latent skattepliktig gevinst 60% (1200-500) 700

Alternativ 1:

100 % skattemessig verdi 1 200
-20 % latent skatt (1200-500)*0,2 140
Arveavgiftsgrunnlag 1060

Alternativ 2:

60 % av skattemessig verdi 720
20 % latent skatt (1200-500)*0,2 140
Arveavgiftsgrunnlag 580
Maks skjermingsgrunnlag 500

 

Etter tidligere regler var det følgende arveavgiftsgrunnlag og fremtidige skjermingsgrunnlag:

100 % av skattemessig verdi 1 200
30 % 360

 

INNHOLD - Generasjonsskifte