SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Finansielle nøkkeltall - kartlegge nåsituasjonen (SMB)

Sjekkliste for vurdering av små og mellomstore bedrifter.
Sjekklisten er spesielt utviklet for vurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB). Den må brukes med omhu og om nødvendig tilpasses hver enkelt bedrift. Ikke alle spørsmålene er relevante for alle bedrifter, og det kan finnes relevante spørsmål for en bedrift som ikke står i sjekklisten.

Vi har uthevet i kursiv de mest sentrale spørsmålene som vi mener er relevante for de aller fleste.

 

Lønnsomhet

Hva er selskapets rentabilitet og hvordan har den utviklet seg?

  • Totalrentabilitet
  • Egenkapitalrentabilitet
Hvordan er selskapets resultatelementer og hvordan har de utviklet seg?

  • Bruttofortjeneste/dekningsbidrag
  • Driftsmargin (EBIT-margin)
  • Resultatmargin
Hva er selskapets rentedekningsgrad og hvordan har den utviklet seg?

 

Kontantstrøm

Hva er selskapets kontantstrøm fra driften / ordinært kontantstrømbidrag 2?

Hva er årets netto kontantstrøm?

 

Likviditet

Hva er selskapets likviditetsreserve og hvordan har den utviklet seg?

Hvordan er selskapets binding i driftskapital og hvordan har dette utviklet seg?

  • Gjennomsnittlig kredittid kunder
  • Gjennomsnittlig kredittid leverandører
  • Gjennomsnittlig lagertid (binding i varelager)
Hvordan er selskapets likviditetsbudsjett?

 

Finansiell struktur

Hva er selskapets langsiktige lagerfinansiering hvordan har denne utviklet seg?

Hva er selskapets langsiktige omløpsfinansiering og hvordan har dette utviklet seg?

Hva stor er kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen?

 

Tips

Krav om forsvarlig egenkapital: ASL § 3-4
 
Handleplikt ved tap av egenkapital: ASL § 3-5
 

Soliditet

Hvilken egenkapitalandel har selskapet og hvordan har denne utviklet seg?

Tilfredsstiller egenkapitalen aksjelovens krav til forsvarlighet?

 

Investeringer

Hvilke investeringsplaner har selskapet?

Er dette tilstrekkelig for å oppnå selskapets langtidsplaner?

Hvordan skal dette finansieres?

Er det investert tilstrekkelig de siste årene?