SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Før du går inn i et styre

Hvilke vurderinger bør du gjøre før du eventuelt sier ja til å gå inn i et styre, og hvilke forberedelser bør du i så fall gjøre før du starter opp?

1. Ønsker du å jobbe sammen med disse menneskene?

Er kjemien mellom styremedlemmene bra? Er etikken i tråd med dine prinsipper? Hvis ikke, er du villig til å jobbe for å endre dette? 

2. Fungerer daglig leder og resten av ledelsen?

Er daglig leder kompetent, selvstendig og dyktig?

Er ansettelsesavtalen god?

Fungerer samarbeidet med styret? Er tilliten god?

Er bedriften fullstendig avhengig av én enkeltperson? 

3. Kan du noe om det som betyr noe for inntekts- og kostnadsnivået i bedriften? Hva er målene?

Hvor kommer pengene fra?

Hva bestemmer lønnsomheten?

Er det dette du vil holde på med? 

4. Får du brukt kompetansen din i styret?

Hvorfor trengs et nytt styremedlem?

Blir du en viktig ressursperson?

Hva kan du tilføre? Har du tid til dette? 

5. Hva forteller papirene om formelle rammer, ryddighet og fokus i bedriften?

Styrereferatene: Hva har skjedd i virksomheten det siste året?

Aksjeeierboken: Hvem eier selskapet?

Står det noe særegent i styrets instrukser? I selskapsvedtektene?

Har revisjonsprotokollen noen anmerkninger det må tas tak i?

Få alle formalia fra firmaattesten

6. Er det viktige avtaler med interessenter som du bør kjenne til?

Finnes for eksempel aksjonæravtaler, fallskjermavtaler eller andre avtaler/kontrakter du bør kjenne til?

Er det åpenhet rundt disse? 

7. Er selskapet finansielt solid og regnskapene i orden? 

Er egenkapitalen forsvarlig, eller har styret handleplikt for å bedre den?

Er balansen realistisk (fysisk til stede)?

Er likviditeten god? 

8. Er du inneforstått med det ansvar og de rammer som aksjeloven innebærer?

Har du for eksempel fått med deg aksjelovens paragraf om styrets ansvar for forsvarlig egenkapital? 

9. Er det enighet om godtgjørelsen?

Er du tilbudt en formalisert avtale? Forventer du honorar? - sørg for at dette er avklart på forhånd.

Spør om styreforsikring!