DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Mal attest

Få en enkel mal for attest som du kan tilpasse selv.

Last ned

[NAVN]

[STED, DATO]

 

Attest

 

[NAVN], [FØDSELSDATO], har vært ansatt i [SELSKAP] i perioden [DATO] til [DATO].

 

[KORT BESKRIVELSE AV SELSKAPETS VIRKSOMHET]

 

[NAVN] har vært ansatt som [STILLING]. Arbeidet har bestått i [KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDET].

 

Med vennlig hilsen

[NAVN]

[STILLING]