IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Arne Seemann Berg
Partner Kvale Advokatfirma DA
Nicolay Skarning
Partner Kvale Advokatfirma DA
Ane Bergo
Advokatfullmektig/ Associate

Ti tips ved oppsigelser og nedbemanning

  • Gjør nødvendige vurderinger og forbered grunnlaget i god tid før prosessen iverksettes
  • Sjekk hvilke tariffavtaler som gjelder
  • Lag en kjørebok for prosessen sammen med rådgiver
  • Vær sikker på at alle dokumenter som skal brukes i prosessen fyller krav i lov og tariffavtaler
  • Tilrettelegg for en god og grundig diskusjon i drøftingsmøtene med tillitsvalgte og i de individuelle drøftingsmøtene med de ansatte
  • Vær åpen for innspill fra den ansatte/tillitsvalgte
  • Forsøk å oppnå enighet med tillitsvalgte om utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier for nedbemanningen
  • Husk at beslutning om oppsigelse ikke skal tas før etter at alle de individuelle drøftingsmøtene er avholdt
  • Husk å følge opp den oppsagte arbeidstakeren etter oppsigelse mtp. attest mv.
  • Dokumentasjon er alfa og omega