Hurtigguider - rammeverkHurtigguider - rammeverk
Richard B. Stephenson
Partner i Logografia AS, daglig leder i Polaris Institute AS

Argumentenes tre hovedgrupper

Hvordan formulerer du dine argumenter, slik at dine tilhørere forstår og godtar ditt budskap? Du kan hente grunnprinsippene for god argumentasjon helt tilbake fra Aristoteles i det gamle Hellas: Logos, ethos og pathos.