Hurtigguider - rammeverkHurtigguider - rammeverk
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Fire strategier for effektivt lederskap

Dette er en ledermodell som bygger på fire strategier som er sentrale for å oppnå motiverte og engasjerte medarbeidere. Modellen er i hovedsak basert på arbeidet til Warren Bennis og hans kollega Burt Nanus.