IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Peter Druckers tre spørsmål til ledere

Peter Drucker, "den moderne ledelsens far", har 3 sett med spørsmål som skal avdekke tanker om identitet, resultat og kompetanse.
Drucker ble født i Wien og studerte jus i Tyskland, før han - for å slippe unna nazismen - flyttet via England til USA.
Peter Drucker ble blant annet kalt "den moderne ledelses far". Som journalist, lærer, konsulent og forfatter var han aktiv og en drivkraft innen ledelsesteori helt til han døde 95 år gammel.

Da han i sitt siste leveår ble utfordret på hva hans hovedbudskap til dagens ledere er, responderte han med de tre settene med spørsmål han alltid stilte, uansett om han jobbet med bedrifter, kirker eller universiteter, og uansett hvor i verden:

1) Hva gjør din bedrift? Hva forsøker du å oppnå? Hva skiller dere fra andre?

2) Hvordan definerer du resultat?

3) Hva er din kjernekompetanse, og hvordan henger denne sammen med resultatene?

Enkle spørsmål, men ikke alltid like enkle og finne fullgode svar på? Ikke minst kan det være vanskelig å definere resultat, spesielt for de som ikke har økonomisk vinning som mål.

Som leder eller rådgiver er det en viktig egenskap å kunne stille de riktige og viktige spørsmålene. De tankeprosesser dette skaper i en organisasjon er ofte vel så sentrale som svarene i seg selv.

Når Peter Drucker fra en lang og betydelig karriere velger å fremheve disse tre settene med spørsmål, kan kanskje disse være nyttige for deg også?