SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Espen Lysholm
Markedssjef i Danica Pensjon

Valg av OTP

Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller visse minimumskrav. Samtidig er det også rom for å inngå avtaler som går ut over disse minimumskravene.

Last ned

Som bedrift kan du velge mellom innskuddspensjon eller ytelsespensjon. Begge ordningene gir skattefradrag for bedriften. For de ansatte vil pensjonen først beskattes ved utbetaling.

Leverandørene av tjenestepensjon skiller seg på flere områder, som for eksempel spekter av mulige løsninger, kapitalforvaltning, ansattes valgmuligheter, praktiske administrasjonsløsninger, pris og rådgivning/servicekonsept.

Under oppsummeres de viktigste punktene du bør vurdere ved valg eller evaluering av løsning og leverandør av obligatorisk tjenestepensjon.

Fakta

Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble innført med virkning fra 1.1.2006.
 
Bedriften kan velge mellom ytelsespensjon (følger lov om foretakspensjon), eller innskuddspensjon (følger lov om innskuddspensjon). 
  • Ytelsespensjon eller innskuddspensjon? De fleste velger i dag innskuddspensjon, siden dette gir bedre kontroll over kostnadene.
  • Hvor "god" skal ordningen være? Bedriften må ta stilling til om man ønsker å legge seg på minimumskravet som er definert i lov om obligatorisk tjenestepensjon, eller om man skal tilby de ansatte en bedre ordning.
  • Skal de ansatte selv bidra med innskudd? En god måte å øke pensjonssparingen på, er at de ansatte selv bidrar med en andel av innskuddet.
  • Hvor dyktig er leverandøren på kapitalforvaltning? Det er viktig å vurdere leverandørens dyktighet på kapitalforvaltning. Gode kapitalforvaltere gir god avkastning.
  • Hvilke valgmuligheter har de ansatte? I innskuddspensjon kan de ansatte selv velge hvordan pengene skal investeres. Velg en leverandør som tilbyr de valgmulighetene, rådgivningen og nettløsninger som bedriften og de ansatte ønsker.
  • Hvor effektive er administrasjonsløsningene? Velg en leverandør som tilbyr enkle administrasjonsløsninger. Dette vil spare deg for tid, og gi en god oversikt over pensjonsordningens medlemmer og kostnader.
  • Hvordan er prisen når alle elementer er inkludert? Innskuddet er det samme uansett hvilken leverandør du velger, men øvrige kostnader varierer fra selskap til selskap. Det lønner seg å sammenligne priser. Her er det viktig å skaffe seg en total oversikt over hva pristilbudet inkluderer.
  • Omfattes din bedrift av en organisasjons- eller kjedeavtale? Mange bedrifter er medlemmer av organisasjoner, foreninger og kjeder som har fremforhandlet gunstige pensjonstilbud på vegne av medlemmene. Husk å sjekke ut om bedriften omfattes av slike avtaler, og hva de eventuelt innebærer.
  • Hvordan er leverandørens rådgivning og oppfølging? Bedrifter kan bruke en betydelig sum hvert år på pensjon, og bør kreve den oppfølgingen fra leverandøren som man forventer. Spør gjerne leverandøren om hva som ligger i deres servicekonsept.
  • I hvilken grad skal de ansatte involveres i valg av løsning? Det er bedriftens ledelse som bestemmer hvilken ordning bedriften skal ha, men det er lurt å ta de ansatte med på råd. Husk at styringsgruppe er obligatorisk for bedrifter med over 15 ansatte.
 

 

    

Støtte