IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Hensikt med et møte

Hvorfor blir egentlig et møte avholdt? Sørg for at dette er nedskrevet og bearbeidet slik at det blir utvetydig uttrykt og kommunisert både i møteinnkallingen og på møtet.""
-
Vær ikke redd for å droppe hele møtet om det ikke finnes en god nok hensikt for å møtes. "Vi møtes alltid mandag morgen" er for eksempel ikke god nok grunn til å beslaglegge dine medarbeideres tid og ressurser. Derimot kan et "ledig" mandagsmøte benyttes til for eksempel teambuilding.

Kort sagt: Hva vil du at møtet skal utrette?

Hensikten kan eventuelt også understøttes med en kort beskrivelse og begrunnelse av bakgrunnen.

Noen eksempler på møtehensikter:

  • "Å løse bedriftens kvalitetsproblem"
  • "Å velge nytt økonomisystem"
  • "Å løse problemet med for høyt sykefravær"
  • "Å finne felles visjon og misjon"
  • "SWOT-analyse (liste over styrker, svakheter, forretningsmuligheter og trusler)"
  • Finne en gruppes felles handlingsplan