DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Innkalling til generalforsamling ved kapitalforhøyelse

Mal for ekstraordinær generalforsamling ved ulike kapitalforhøyelser, etter reglene i aksjelovens § 5-8 til § 5-10.
Ved en forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, treffes beslutningen av generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles av styret. De generelle reglene for dette er gitt av aksjelovens § 5-8 til § 5-10 og eventuelle særskilte bestemmelser i selskapets vedtekter.

I tillegg til de generelle kravene skal innkallingen inneholde

  • styrets ordrette forslag til generalforsamlingens vedtak om kapitalforhøyelse
  • redegjørelse for eventuelt tingsinnskudd/konvertering av gjeld
  • opplysning om eventuelt frafall av aksjonærenes fortrinnsrett
Disse kan gjerne være vedlegg til selve innkallingen.

Dersom ikke generalforsamlingen samtidig skal behandle årsregnskapet, må innkallingen opplyse om at avskrift av siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på selskapets kontor.

Fakta

Aksjelovens krav til innkalling ved kapitalforhøyelser står i Aksjeloven § 10-3
I margen finner du eksempler på innkalling til generalforsamling. Last ned og bruk dem som maler for egen innkalling.