DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Instruks for daglig leder

Få klargjort ansvar og forventninger, og sørg for et best mulig samarbeid mellom styre og daglig leder.
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig. Loven setter ikke krav om en egen instruks for daglig leders forhold til styret, men en slik instruks kan likevel være nyttig da den vil kunne bidra til å unngå konfrontasjoner og lette samarbeidet mellom styret og daglig leder. Instruksen underskrives av styrets leder og daglig leder.

 

Last ned eksempelet på enten norsk eller engelsk, og bruk det som utgangspunkt for å lage instruks for daglig leder i din egen bedrift.