Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Kapitalens omløpshastighet

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
Kapitalens omløpshastighet er en av faktorene ved beregning av totalkapitalens rentabilitet ved bruk av Du Pont-modellen. 
hvor

Gjennomsnittlig totalkapital = (Totalkapital IB + Totalkapital UB)*0,5

En bedrift som har lave salgsinntekter i forhold til den investerte kapitalen betegnes gjerne som kapitalintensiv (høy kapitalbinding). En kapitalintensiv bedrift vil med andre ord kreve mye kapital for å skape omsetningen. Av dette følger også at en kapitalintensiv bedrift må ha en høyere resultatgrad enn en bedrift med lav kapitalintensitet for å ha like god rentabilitet.

I og med at det er stor forskjell på hvor kapitalintensiv ulike bransjer er, er vurderinger av hva som er bra eller dårlig meget bransjeavhengig.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte