IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Komme i styreposisjon

Mange ser et styreverv som en attraktiv posisjon for å kunne utøve innflytelse og bruke sine ressurser. Hva skal til for å bli vurdert til en slik posisjon?

Last ned

Et styreverv er ofte en konsekvens av andre lederstillinger, en eierposisjon eller som representant for andre interessenter i et selskap, for eksempel som ansatterepresentant. Andre ganger er det bruk for kompetanse som ikke dekkes tilstrekkelig av de "naturlig valgte" representantene. Dette kan være formell styrekompetanse, strategisk kompetanse, kompetanse om merkevarebygging mv.

Nedenunder har jeg listet opp noen gode råd om hvordan å komme i styreposisjon, basert på et foredrag av Toril Nag. Hun har selv innehatt flere topplederstillinger i større selskap, og også en rekke styreverv.

  • Du får ikke styreverv på utdannelsen din. Styreverv er et resultat av kompetanse, faglig dyktig, evne til å oppnå resultater og som oftest gode lederegenskaper, utvist gjennom flere/mange år. Derimot er det viktig med bredde i kompetansen, stort engasjement, evne til å generalisere og å se de store linjene.
  • Du bør ha økonomisk forståelse. De aller fleste virksomheter styres av økonomiske resultater. Uten god kunnskap om bedriftsøkonomi vil det være svært vanskelig å delta på styrevurderinger.
  • Vis deg fram, vis engasjement. Her har spesielt kvinner en utfordring når det gjelder å ønske å stikke seg fram. Talerstoler og avisspalter er gode fora for å fremme sitt styrekandidatur.
  • Verdier: Kompetent, engasjert, ordentlig, verdiskapende, tilgjengelig.
  • Skaff deg en mentor. Alle har behov for en mer erfaren person de kan diskutere problemstillinger med. Erfarne ledere trenger samtidig yngre ledere de kan bryne seg på og få nye impulser fra, så det er en vinn-vinn-situasjon.
  • Skaff deg erfaring i mindre virksomheter. Alle styremedlemmer må forstå sin funksjon. Denne erfaringen kan man skaffe seg i mindre selskaper.