IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Krisetegn i finansieringen av en virksomhet

Ved å se på hvordan finansieringen av en virksomhet er bygget opp, kan du avdekke mange tegn på mulige problemer på et tidlig tidspunkt.

Last ned

Regnskapsanalysens generelle målsetting er å komme bak tallene i regnskapet for bedre å forstå bedriftens resultat og utvikling. En viktig del av dette er å se ulike tegn på mulige problemer i en bedrift for å kunne sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Nedenunder finner du en liste med ulike tips til krisetegn knyttet til de finansielle forholdene i en bedrift.

 • For liten respekt for kravet til egenkapital (jfr. Asl § 3-4)
 • Manglende sammenheng mellom tilbakebetalingsplanen for lån og bedriftens inntjening
 • Kortsiktig finansiering av "egenkapitalandelen" av nyinvesteringer
 • Gjeld som overstiger eiendelenes reelle verdi
 • Manglende belåningsreserver
 • For liten likviditetsreserve
 • Negativ kontantstrøm, til tross for positive resultater
 • For liten vekt på minimalisering av varelager
 • For liten vekt på minimalisering av utestående fordringer
 • Unødvendig kapitalbinding i anleggsmidler
 • Liten bevissthet om den reelle effektive renten på kapitalanskaffelsen
 • For mye kortsiktig finansiering av permanente kapitalbehov
 • Anleggsmidler som i realiteten finansieres med kortsiktig kapital
 • Manglende finansiering av driftskapitalbehov knyttet til inflasjon og ekspansjon
 • Framtidig "skjulte" kapitalbehov som følge av at årlige reinvesteringer ikke dekker de reelle behovene
 

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte