Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Likviditetsgrad 1 (Current Ratio)

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 2
Middels: 1-2
Dårlig: < 1Dette nøkkeltallet er mye brukt i litteratur, og den generelle vurderingsregelen er at likviditetsgrad 1 bør være minst 2 (derav også betegnelser som "two to one rule"). Vår vurdering er imidlertid at dette nøkkeltallet normalt gir et dårlig uttrykk for selskapets likviditet. For eksempel er det ikke gitt at hele varelageret kan omdannes til likvide midler innen en rimelig tidshorisont.

Nøkkeltallet sier imidlertid noe om finansiell struktur, og er kun anvendelig som likviditetsmål dersom omløpshastigheten for omløpsmidler og kortsiktig gjeld er lik.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte