IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Lønnsforhandlinger i ny jobb

Hvilke type lønnsforhandling er den mest effektive strategien? Hva er kriteriene for å lykkes? Forslag til retningslinjer dersom lønnsforhandlingene gjelder en ny jobb, hentet fra Mironliebschutz 1997.

Last ned

Å forhandle lønn gjør de fleste av oss flere ganger gjennom vårt yrkesaktive liv. Noen ganger forhandler du i en jobb du allerede har, noen ganger i forbindelse med interne endringer i ansvarsområder, og noen ganger i forbindelse med ny jobb hos en ny arbeidsgiver.

Følgende retningslinjer dersom lønnsforhandlingene gjelder en ny jobb, er hentet fra Mironliebschútz 1997:

Idéliste til lønnsforhandlinger i ny jobb

  • Utsett diskusjonen om kompensasjon til etter at du har mottatt tilbud om ny stilling
  • Etter at arbeidsgiver presenterer et tilbud og angir en lønn, vær stille i ca 30 sekunder. I denne perioden vil arbeidsgiver oppfatte situasjonen og kanskje komme med et høyere tall eller uttrykke at ved denne siden av ansettelsesforholdene kan det utvises fleksibilitet. Forhandlingene kan begynne
  • Ikke kommenter lønnstilbudet umiddelbart. Snakk heller om sider ved stillingens ansvar, og på hvilken måte du mener at du kan være en fordel for organisasjonen
  • Utrykk deretter at du synes at lønnstilbudet fremtrer som noe konservativt, selv om stillingen som sådan fremtrer som attraktiv. Meddel at du vil tenke igjennom lønnsforslaget grundig og gjerne komme tilbake neste dag
  • Ikke diskuter andre fordeler før dere er blitt enige om lønnen. Kom først til enighet om lønnen og de økonomiske betingelser
  • Vær forsiktig med å komme med et for høyt mottilbud. Å be om for mye, selv om man vil få dette, kan oppfattes som en krenkelse som kan være skadelig på forholdet, og som kan være en ulempe når fremtidige lønnsøkninger skal vurderes
  • Uansett hva tilbudet er, ikke aksepter dette umiddelbart. Utvis interesse, men be likevel om å få tenke gjennom tilbudet. Stillingen vil ikke forsvinne umiddelbart dersom arbeidsgiver viser interesse, det kan være at arbeidsgiveren kan komme opp med et bedre alternativ etter at han har fått godkjennelse for dette
  • Dersom selskapet ikke kan imøtekomme ditt årlige lønnskrav, og du absolutt vil ha stillingen, vurder andre muligheter for kompensasjon, som for eksempel en engangskompensasjon (signing fee), bonusordninger, utvidede ferieordninger eller andre intensivordninger

Støtte