Lønnsomhets- og likviditetsforbedring

Få innspill til forbedringer og skap en kontinuerlig endrings- og forbedringskultur.

Les mer
Ekspertene

Mange bedrifter sliter med for svak inntjening og/eller anstrengt likviditet. Andre bedrifter er i en bedre situasjon, men ønsker å forbedre sine prestasjoner eller sørge for å opprettholde de gode prestasjonene også i årene fremover. Lederkilden har utviklet en helhetlig tenkning innenfor lønnsomhets- og likviditetsforbedring. Vi setter fokus på fire sentrale hovedområder for å bedre lønnsomheten i en bedrift: inntektsøkning, kostnadsøkning, direkte likviditetsforbedring og grunnleggende forhold som strategi, bedriftskultur og kompetanseheving.

Avhengig av bedriftens situasjon vil det være behov for å prioritere tiltak som gir:

  • Rask lønnsomhetsforbedring
  • Rask likviditetsforbedring
  • Generell lønnsomhetsforbedring (over tid)
  • Langsiktig verdiskapning gjennom vekst
Du får også en prosessveileder som gir deg et rammeverk for hvordan du kan strukturere en prosess for lønnsomhets- og likviditetsforbedring i små- og mellomstore bedrifter (SMB). Hvor omfattende en slik prosess bør være vil variere mye, både avhengig av bedriftens kompleksitet, bedriftens situasjon og menneskene som er involvert. Noen ganger kan det være behov for et langsiktig forbedringsprogram, andre ganger et akutt kostnadskutt-program eller kun å gjøre noen enkle grep.

Videre får du en rekke sjekklister for å kartlegge nåsituasjonen, tips til forbedringsområder og utdypende artikler.

Ekspertene

Ekspertene - Lønnsomhets- og likviditetsforbedring

Pål Berthling-Hansen

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Iver Bragelien

Førsteamanuensis NHH

Tor-Geir Engebretsen

Partner i DHT Corporate Services AS

Espen Skaldehaug

Førstelektor ved Handelshøyskolen BI

Jan Skøien

Partner i DHT Corporate Services AS

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

Mest brukt siste 30 dager

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis