DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Ane Bergo
Advokatfullmektig/ Associate

Mal permitteringsvarsel

Få en redigerbar mal for permitteringsvarsel i tråd med gjeldende lovverk.
[Mottaker]

[Adresse]

 

[Dato]

 

Varsel om permittering

Du varsles med dette om at du vil bli permittert fra din stilling som [stilling] i [Selskap], med fratredelse ved arbeidstiden slutt den [dato].

På grunn av [årsaken til permitteringen] permitteres du med virkning fra 14 dager fra dags dato. Permitteringsgraden i % er [x %].

Permitteringens sannsynlige lengde er [dato/inntil videre].

[I dag er det ikke mulig for oss å angi hvor lenge permitteringen vil vare. Vi vil imidlertid holde deg løpende informert om mulighetene for gjenopptakelse av arbeidet.]

For å få fremmet søknad om arbeidsledighetstrygd (dagpenger) oppfordrer vi deg til å ta kontakt med NAV på ditt hjemsted. Du bør gjøre dette så raskt som mulig.

Husk å ta med kopi av arbeidsavtalen. Dette brev gjelder som bevis overfor NAV-kontoret.

 

 

Med hilsen

[Selskap]

 

[Navn]

Daglig leder

 

Du kan registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger på nav.no. Permitteringsvarselet benytter du som dokumentasjon til NAV.