Medarbeidere

Det å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste medarbeiderne er noe av det viktigste en leder kan gjøre. Få tips og maler til medarbeidersamtalen og få struktur på utvikling av mederabeidere.

Les mer
Ekspertene

Når du skal rekruttere en medarbeider inn i en stilling, er det helt avgjørende å definere den ønskede medarbeiderens kompetanseprofil. Denne danner grunnlaget for arbeids- og kravspesifikasjonen. Tilsvarende er kompetanseprofilen grunnlaget for all medarbeiderutvikling. 

Hvilken kompetanse krever rollen. Hvilken kompetanse har den som fyller eller er tenkt å fylle rollen? 

En medarbeidersamtale er bare virkelig nyttig om begge opplever den som nyttig.

Medarbeidersamtalen er en del av en langsiktig prosess mellom leder og medarbeider, med stadig nye mål og tiltak for å skape vekst og utvikling. Den er bare nyttig dersom den gir gode, konkrete resultater i begges øyne.

Ekspertene

Ekspertene - Medarbeidere

Jeanette Bretteville

Daglig leder av Rydd i rot

Marianne Nordli

Trainer og coach i Centor AS

Kaare Skagen

Professor Høyskolen i Oslo

Anders Skoe

Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Per Stormyhr

Leder- og organisasjonsanalytiker i eget konsulentfirma, Instituttet for Gruppedynamikk (IfG)

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Vi anbefaler

Sist publisert

  • Dokumentmaler Medarbeideroversikt - Få oversikt og presenter bedriftens medarbeidere på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. (28.08.2014)
  • Hurtigguider - rammeverkVeilederroller - Hvordan definerer du kompetansen som kreves til en bestemt rolle? (19.04.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkLærestiler - Vi mennesker lærer best på ulike måter. Her er fire lærestiler basert på Peter Honey og Alan Mumfords teorier. (19.04.2009)
  • FagartiklerJobbintervjuet - Suksessfaktorer og fallgruver - Hvordan bruker du jobbintervjuet til å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre en riktig ansettelse? (03.03.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkKompetansehjulet - Hvordan definerer du kompetansen som kreves til en bestemt rolle? (10.11.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • Formler og faktaObligatorisk tjenestepensjon - hva sier loven? - Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den stiller også krav til hvordan ordningen må være. Her er oversikt over de viktigste punktene.
  • DokumentmalerSkjema for medarbeidersamtale - Få hjelp til forberedelse, strukturering av selve samtalen og oppfølging i etterkant.
  • FagartiklerJobbintervjuet - Suksessfaktorer og fallgruver - Hvordan bruker du jobbintervjuet til å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre en riktig ansettelse?
  • FagartiklerCoaching - et trendy ord for veiledning - Gjør et søk på ordet "veiledning" eller "coaching" på Internett. Du får garantert over tusen treff. Legg så til at alle universiteter og høyskoler i landet har studier i veiledning. Og merk deg til slutt meldinger i avisene om kurs og tilbud i coaching. Coaching har vært i vekst de seinere årene; anslagsvis skal det være over 10000 coacher i USA. Legg sammen dette og du har profilen på et trendfenomen under honnørordet coaching. Men hva er egentlig coaching - en bløff om rask kompetanseheving, eller løsningen på våre kompetansebehov?
  • Hurtigguider - prosessMedarbeidersamtale - Gjør medarbeidersamtalen til en konstruktiv og nyttig samtale som gir konkrete resultater for både deg som leder, medarbeider og bedriften.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Støtte