DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Møteinnkalling

Et godt forberedt møte, med en innkalling som gjenspeiler dette, er det beste grunnlaget for et effektivt, vellykket møte.
Forberedelser inkluderer at dokumentasjonen som skal legges ved innkallingen er gjennomarbeidet.

Det vedlagte eksemplet viser innkallingen til et heldags bedriftsmøte som skal diskutere bedriftens kvalitetsproblem.

Eksempelinnkallingen skal sendes ut på papir, og vedleggene består av hensikt, ønsket resultat og agenda.

Dersom du sender ut møteinnkallingen som e-post, så skriv alt som ren tekst i selve meldingen, ikke bruk verken layout eller vedlegg. Vedlegg stoppes i spamfiltrene hos mange, og layout kan se helt forskjellig ut hos mottakeren, og i verste fall gjøre teksten uleselig.

Et hederlig unntak er om du skal sende innkallingen kun internt i firmaet, da intern e-post som regel tillater vedlegg.