IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Mulige tiltak for å unngå at potensielle kunder faller fra

For å ta ut så mye som mulig av potensialet i et marked, er det viktig å ha mekanismer som påvirker de potensielle kundene på ulike stadier i forhold til din bedrift.

Last ned

Du må først sørge for at de som ikke kjenner til dine produkter blir kjent med dem. Du må videre sørge for at de som kjenner til produktene også vurderer å kjøpe dem. Du må så sørge for at de som vurderer å kjøpe faktisk gjør det, og til slutt sørge for at de som har kjøpt kommer tilbake og kjøper igjen.

Nedenunder har jeg satt opp en liste med mulige tiltak for å unngå at potensielle kunder faller fra på de ulike stadiene. Jeg har delt tiltakene inn i tiltak med fokus på rasjonelle forhold og på emosjonelle forhold.

Bruk listen til å finne tiltak der skoen trykker mest. Sørg for at en stadig større del av potensialet i markedet konverteres til inntekter for din bedrift.

Fokus på rasjonelle forhold

 1. Hvilke tiltak kan bidra til at potensielle kunder som ikke kjenner til selskapet og dets produkter/tjenester blir kjent med det?
  • Øke markedsføringsaktiviteter
  • Gjøre markedsføringsaktiviteter mer fokusert og effektiv
   • Budskap
   • Målgruppe
   • Medium
   • Hyppighet
  • Få konstruktiv redaksjonell omtale i regionale eller fokuserte medier som treffer målgruppen(e)
  • Etablere samarbeid med partnere som gir en stor spredningseffekt, for eksempel medlemsorganisasjoner, næringsorganisasjoner etc.
  • Iverksette tiltak for å stimulere jungeltelegrafen
 2. Hvilke tiltak kan bidra til at potensielle kunder som kjenner til selskapet også vurderer å kjøpe fra det?
  • Fokusere på mer salgsstimulerende tiltak fremfor omdømme/kjennskap
  • Kartlegge hvilke verdier som er viktige for målgruppen(e) og hvordan selskapet er i tråd med disse. Hvis nødvendig, endre verdier.
  • Kartlegge hvilke egenskaper ved produkter/tjenester som er viktige for målgruppen(e) og hvordan selskapet tilfredsstiller disse. Hvis nødvendig, endre egenskaper.
  • Mange tilbydere på samme marked, og kunden er fornøyd med den leverandøren de allerede benyttes
  • Kommunisere tydeligere de verdiene og egenskapene produkter/tjenester har (dersom dette er i tråd med kundens ønsker og behov)
  • Utvikle nye eller tilpasse produkter/tjenester
 3. Hvilke tiltak kan bidra til at potensielle kunder som har vurdert å kjøpe fra selskapet også kjøper første gang?
  • Endre prisnivå
  • Forenkle prissystemet
  • Legge mer inn i produktet/tjenesten slik at kunden får større opplevd verdi
  • Tydeliggjøre produkter/tjenester slik at kunden ser større verdi
  • Forenkle salgssystem
   • Forenkle handlefunksjon på nettside
   • Forenkle prosess med tanke på godkjennelser, tilgangsstyring etc.
  • Forenkle distribusjonssystem
  • Korte ned leveringstid hvis nødvendig, mulig og lønnsomt
  • Bedre kapasitet og leveringsdyktighet
 4. Hvilke tiltak kan bidra til at kunder som har kjøpt fra selskapet også fortsetter å gjøre dette igjen (er lojale)?
  • Ha god kommunikasjon med kunden slik at en virkelig forstår dennes behov (tro er ofte ikke godt nok, og kan i en del tilfeller vise seg å være helt galt)
  • Sørge for at kunden er fornøyd med produktet/tjenesten
   • Dekke behovet
   • Enkelt å bruke
   • Tilfredsstille kvalitetskrav
  • Skape/belyse nye behov for produktet/tjenesten
  • Sørge for god/bedre kundeservice
   • Tilstrekkelig tilgjengelighet
   • Rimelig nok pris (for kunden)
   • God kompetanse hos kundebehandlerne med tanke på kundebehov, produkter/tjenester, salgsteknikk, kundebehandling

Fokus på emosjonelle forhold

I tillegg kan du gjøre en del tiltak for å sørge for at emosjonelle egenskaper som er viktige for kunden er tilstede, slik at kunden ønsker å identifisere seg med produktet/tjenesten/selskapet. Dette har å gjøre med hvordan produktet/tjenesten får kunden til å føle seg. Eksempler kan være at produktet/tjenesten gir en følelse av å være:

 • Seriøs
 • Sikker
 • Trygg
 • Innovativ
 • Nyskapende
 • Moderne/"in"/trendy
 • Ungdommelig
 • Moden
 • Intelligent
 • Sporty
 • Sunn
 • Fornuftig

Støtte