Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Netto varekretsløp

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-For netto varekretsløp vil det være positivt å ha så lavt antall dager som mulig da dette gir et bilde på kapitalbindingen i arbeidskapital. Jo mindre behov det er for binding i arbeidskapital jo mindre kapitalbehov har du. Lav binding i varelager og kundefordringer er bra, og dette må ses opp mot de betalingsbetingelsene en har fra leverandører. Bedrifter med god likviditet vil ofte benytte dette til å oppnå kontantrabatter. Dette gir gjerne en bedre avkastning enn det de kan få på andre plasseringer

Se også vurderingene angående gjennomsnittlig kredittid leverandører.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte