DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Kontrakter og avtaler

Få oversikt over og presenter bedriftens kontrakter og avtaler på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten. Unngå å betale unødige kostnader.
Vedlagt kan du laste ned en mal i Excel som hjelper deg å få god oversikt over bedriftens kontrakter og avtaler. Du kan selv tilpasse malen til behovene i den konkrete bedriften. I tillegg til selve malen inneholder vedlegget en arkfane "EKSEMPEL" som viser hvordan dette kan se ut for en bedrift.

 

Malen inkluderer følgende:

 • Selskapsnavn
 • Dato for siste oppdatering
 • Kategorioversikt
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (for eksempel Husleie, Kontormaskiner, Biler, Bank, Telefon)
 • Avtaler
  • Avtalenummer
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (hentes automatisk ved valg av kategorinummer)
  • Beskrivelse
  • Leverandør / avtalemotpart
  • Avtaletype
  • Anskaffelsesdato
  • Utløpsdato
  • Oppsigelsesfrist
 • Kostnader
  • Oppstartskostnad
  • Årlig kostnad
  • Tilleggskostnader
  • Annet
  • Akkumulert kostnad
 •  Kontaktdata
  • Kontaktperson
  • Telefon
  • E-post
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • Land
  • Annet
 • Kommentarer