IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Tor Berntsen
Advokat i advokatfellesskapet Bratsberg AS

Effektiv kredittadministrasjon

Unngå unødvendig kapitalbinding i kundefordringer og bidra til å øke lønnsomheten og handlekraften i bedriften. Bruk kredittfunksjonen til å bygge gode og lønnsomme kunde-/leverandørforhold.
Nedenfor har jeg satt opp en liste med ideer og generelle råd for hvordan du utvikler en effektiv kredittadministrasjon. Listen er delt inn i tre faser med aktiviteter og beslutninger:

Fase 1: Før kreditt

Fase 2: Under kreditt

Fase 3: Etter kreditt

Fase 1: Før kreditt

 • Kredittpolicy: Utarbeid retningslinjer med klare ansvar og fullmaktsforhold i forhold til kredittstørrelse, kundetyper mv., samt hvem som kan ta ulike typer kredittbeslutninger
 • Egne salgs- og leveringsvilkår
 • Sjekk muligheter for kredittsikring, salgspant, gjeldsbrev, depositum, bankgarantier
 • Sjekk "hvem er debitor" mht
  • Selskapsform (AS- begrenset ansvar, Enkeltmannsforetak- personlig ansvar)
  • Prokura: hvem kan tegne avtaler på vegne av kunden
  • Kredittrating/betalingsanmerkninger/knyttet til konkursprediksjon
  • Betalingshistorikk/tidligere inkassosaker?
  • Regnskaps og risikoanalyse - er det noen negative avvik?

Fase 2: Under kreditt

Fakta

DSO er et amerikansk uttrykk som står for Days Sales Outstanding (reell, effektiv eller virkelig kredittid på norsk). Settes ofte opp mot BSO (Best possible sales outstanding) som viser kredittid dersom alle kundene betalte ved forfall. 
 • Overvåk betalingsadferden i egen reskontro
  • Antall fakturaer misligholdt
  • Akkumulert saldo
  • Aldersfordelt saldoliste
  • Beregne DSO/virkelig kredittid
  • Beregne hva hver kredittdag totalt koster bedriften (Kredittomsetningen/365*Effektiv kredittid)
 • Få rapportert kritiske hendelser forløpende
  • Endring av kredittratinger fra kredittopplysningsselskap
  • Fisjoner/ fusjoner
  • Endringer i styret
  • Pantstillelser
  • Betalingsanmerkninger
  • Ny adresse: fra/til
  • Endring av selskapsform

Fase 3: Etter kreditt

 • Purrerutiner
 • Inkassovarsel (helst kun én med 14 dagers frist på "siste betalingsdag")
 • Stenge kreditt
 • Sjekke dubletter/flere konti på samme kunde - Ta "alt med i inkassosaken"
 • Elektroniske løsninger vis á vis inkassobyrå

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte