Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Daglig leders rapporteringsplikt

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Minimumskravene i aksjeloven

Aksjelovens § 6-15:

"Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redgjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem." 

Daglig leder er i henhold til aksjeloven § 6-15 pålagt å rapportere til styret hver fjerde måned (i ASA-selskaper hver måned).

Minimumskravene er gitt av aksjelovens § 6-15, og sier blant annet at det skal gis underretning om:

  • selskapets virksomhet
  • selskapets stilling
  • selskapets resultatutvikling
Det foreligger ingen detaljerte regler eller forskrifter som beskriver hvordan rapporteringsplikten for daglig leder skal ivaretas i praksis.

Det foreligger ingen regler eller forskrifter som beskriver innholdet i rapporten.

Videre foreligger det heller ikke forskrifter over minimumskrav til saksunderlag til styremøter, foruten at aksjeloven sier at det skal fremlegges for styret et tilfredsstillende beslutningsunderlag. 

Ansvarsforhold

Manglende rapportering kan føre til at daglig leder kommer i ansvarsposisjon.

Når det gjelder tilfredsstillende beslutningsunderlag, skal du være klar over at rapporteringen har en formell side når det gjelder ansvarsforhold.

Dersom selskapet kommer i en posisjon hvor det ikke er i stand til å betjene sine forpliktelser, og hvor mangelfull rapportering fra daglig leders side har ført til at styret ikke har hatt nødvendig grunnlag for å utøve sitt ansvar, kan dette medføre at daglig leder kommer i ansvarsposisjon.

Tilsvarende vil en overholdelse av rapporteringsplikten fra daglig leders side bidra til dels at daglig leder fraskriver seg ansvar, dels at styret gjøres medansvarlig.

Dette er ikke minst et argument for å finne en form på rapporteringen som sikrer at de viktige forholdene til enhver tid blir ivaretatt.