SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Daglig leders totalrapport

Ha listen foran deg når du skal rapportere. Husk de viktige punktene. Jobb effektivt og hold kvaliteten oppe.

Last ned

Aksjeloven §6-15:

"Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem."

Daglig ledere, styremedlemmer eller rådgivere: Bruk dette verktøyet som inspirasjon/huskeliste ved rapportering til ditt styre. Begge dokumentene kan lastes ned i MS Word.

Har det i løpet av rapporteringsperioden skjedd noen endringer som styret bør være orientert om, innen noen av følgende områder?:

Generelle rammer for selskapets virksomhet


 • Eksterne begivenheter
 • Endringer i lover og regler
 • Endringer i avtaleforhold mellom land, organisasjoner og lignende
 • Trender, generelt og innen egen industri

 Marked og konkurranse


 • Forholdet til kunder (behov, respons, ordreinngang)
 • Konkurrenter (eksisterende og/eller nye, substitutter)
 • Leverandørsituasjonen
 • Samarbeidspartnere

Større kontrakter og begivenheter


 • Leveransekontrakter
 • Samarbeidskontrakter
 • Kunderarrangementer

Problemområder-/prosjekt


 • Vesentlige forsinkelser eller overskridelser
 • Søksmål
 • Problemer med patenter, rettigheter e.l
 • Vesentlige F&u problemer

  Produktutvikling


 • Generell status i utviklingsprosjekt (oversikt)
 • Avvik: Konsekvelser og tiltak

 Investeringer og utfasinger/nedleggelser


 • Større investeringer
 • Oppkjøp/oppkjøpskandidater
 • Salg eller nedleggelse av virksomhet
 • Outsourcing

Personell og organisasjon


Konkret om

 • Endringer i personell (ansettelser, permisjoner, oppsigelser eller annen form for avgang eller redusert kapasitet (vesentlige interne rokkeringer mv.)
 • Omorganisering
 • Kapasitet, ansattilfredshet
 • Personalsaker
 • Eksterne konsulenter
 • Arbeidsforhold, lokaler, HMS
 • Kvalitetsarbeid
 • Produktivitet

 Økonomi


 • Kommentarer til resultatutvikling
 • Vesentlige avvik: Konsekvenser og tiltak
 • Utvalgte hovedtall fra økonomirapportene
 • Henvisninger til andre tall fra økonomirapportene styret bør merke seg/ta stilling til

 Vedlegg: Detaljrapporter og beslutningsunderlag


 • Detaljer om økonomisk utvikling
 • Utvikling innen marked, produkter og organisasjon
 • Statistikker o.a. som underbygger viktige poeng i rapporten
 • Beslutningsunderlag for saker til behandling
 • Reviderte planer
Eksempler på aktuelle økonomirapporter:

 • Økonomisk nøkkeltall og kontantstrømanalyse
 • Utestående fordringer, risikokunder
 • Risikovurdering
 • Egenkapitalrapport
 • Budsjetter med kvalitetssikring
 • Perioderegnskap - avviksoppfølging - prognose
 • Produkt- og kundelønnsomhet