DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Daglig leders totalrapport

Loven stiller ingen spesifikke krav til utformingen av rapporten, men her er en mal med eksempel på hvordan det kan gjøres.
Aksjeloven § 6-15:

"Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem."
-
Lovteksten sier daglig leder skal gi informasjon om "selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling". I margen kan du laste ned rapporteksempler og maler (på norsk og engelsk), basert på følgende disposisjon:

  • Generelle rammer for selskapets virksomhet
  • Marked og konkurranse
  • Større kontrakter og begivenheter
  • Problemområder-/prosjekt
  • Produktutvikling
  • Investeringer og utfasinger/nedleggelser
  • Personell og organisasjon
  • Økonomi