Hurtigguider - rammeverkHurtigguider - rammeverk

Daglig leders totalrapport

Daglig leder har en lovpålagt rapporteringsplikt til styret. Her er nyttige tips om hvordan rapporteringen kan skje i praksis - ikke bare for å tilfredsstille loven, - og ikke bare økonomitall, men for at styret skal få den nødvendige informasjonen for å utøve sitt styreansvar og skape verdi for eierne.