DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Egenkapitalrapport

Styret er iflg. aksjelovens § 3-4 pålagt å følge opp at egenkapitalen til enhver tid er forsvarlig. Det vil derfor være ønskelig at styret med nødvendig hyppighet får en rapport fra daglig leder om egenkapitalsituasjonen.
I praksis vil forholdene være forskjellige fra bedrift til bedrift, og styret må vurdere hvor omfattende denne rapporteringen skal gjøres. Vedlagt finner du et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Dette er et eksempel på en grundig vurdering som gir et rammeverk for hvordan styret og daglig leder bør forholde seg. Men føler styret seg rimelig trygg, vil man kanskje velge det andre ytterpunktet og bare kommentere i styreprotokollen at "egenkapitalen er vurdert og anses å være forsvarlig". Vi lager ikke rapporter for rapportenes egen del!