Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Arbeidskapital i % av salgsinntekter

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
 
hvor

Arbeidskapital =Egenkapital + Langsiktig Gjeld - Anleggsmidler

eller

Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld

Behovet for arbeidskapital, også sett i forhold til omsetning, vil variere fra bedrift til bedrift. Her er blant annet behovet for varelager sentralt. Det vil imidlertid være rimelig å anta at virksomhetens behov for arbeidskapital øker med økende omsetning, og derfor er det spesielt interessant å følge dette over tid for en virksomhet i vekst. 

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte