Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Avanseprosent

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-Avanse = Salgsinntekter - Varekostnad

Avanse er differansen mellom salgsinntektene og varekostnaden i en handelsbedrift. Isolert sett er avansen i den sammenheng det samme som bruttofortjeneste. Nøkkeltallet avanseprosent (også ofte omtalt som avanse) viser imidlertid avansen i prosent av varekostnadene for solgte varer, og må derfor ikke forveksles med bruttofortjenesteprosent som er relatert til salgsinntektene.

Tilsvarende som for bruttofortjenesteprosent, vurderes det gjerne som positivt å ha en så høy avanseprosent som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte