IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Benchmarking (sammenligning av selskaper)

Hensikten med benchmarking er å forstå hvor godt et selskap presterer i forhold til sammenlignbare selskaper (normalt konkurrenter) og med det også identifisere forbedringspotensialer.

Noen naturlige områder å benchmarke kan være:

 • Omsetning og omsetningsvekst
 • Driftsmargin og marginvekst (evt. EBITDA)
 • Kostnader/omsetning (ulike kostnadsarter)
 • Omsetning/ansatt (ulike typer ansatte)
 • Lønnskostnad/ansatt
 

Fallgruver ved benchmaring

 • Er selskapene egentlig sammenlignbare?
  • Samme og/eller flere virksomhetsområder
  • Størrelse
  • Vekstfase
  • Forretningsmodell (inkl. prising, distrib. etc.)
  • Kundegrupper (størrelse, bransjer)
 • Samme regnskapsprinsipper (inkl. IFRS) og
  bruk av konti?
 • Mangelfull innsikt i ”de andre” selskapene
 • Ukritisk bruk av gjennomsnittstall er ofte misvisende!
 • En hel bransje kan ha høy risiko!
 

Noen praktiske tips ved benchmarking:

 • Gjør det enkelt! Blir en for sofistikert, blir analysen ofte feil hvis en ikke har full innsikt i selskapene en sammenligner
 • Se i hvilken kvartil eller decentil selskapet er. Sammenlign deretter med de 3-5 mest relevante aktørene
 

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte