Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Bruttofortjenesteprosent

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
"  
hvor

Bruttofortjeneste = Salgsinntekter - Direkte kostnader

Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy bruttofortjenesteprosent som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. "
-
Bruttofortjenesteprosent kalles også bruttomargin.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte