Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Egenkapitalandel eksklusiv goodwill

Finansielt nøkkeltall som sier noe om soliditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Enkel tommelfingerregel:
Bra: > 25 %
Middels: 10-25 %
Dårlig: < 10 %
Formel:
Hvor stor bokført goodwill er, avhenger av transaksjonshistorie (oppkjøp og fusjoner) da det kun er ved transaksjoner at goodwill synliggjøres i regnskapet. Dersom selskapet ikke har goodwill vil dette nøkkeltallet være lik bokført egenkapitalandel.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte