Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Egenkapitalandel likvidasjonsverdi

Finansielt nøkkeltall som sier noe om soliditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Enkel tommelfingerregel:
Bra: > 10 %
Middels: 0-10 %
Dårlig: < 0 %hvor

Egenkapitalens likvidasjonsverdi=

Eiendelenes likvidasjonsverdi - (sum gjeld - utsatt skatt)- Avviklingskostnader

hvor igjen

Eiendelenes likvidasjonsverdi =

belåningsgrunnlag + bank, kasse + kortsiktige investeringer

Verken belåningsgrunnlag eller avviklingskostnader finner en i regnskapet. Dette krever en selvstendig vurdering.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte