Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Finansavkastning

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Enkel tommelfingerregel:
Bra: > 8 %
Middels: 3 - 8 %
Dårlig: < 3 %hvor

Gjennomsnittlig finansielle eiendeler =

(Finansielle eiendeler IB + Finansielle Eiendeler UB)*0,5

Det er naturlig at finansavkastningen er lavere enn driftsavkastningen da finansavkastningen normalt har lavere risiko. Kravene til finansavkastningen vil være avhengig av rentenivå; i tider med lavt rentenivå vil det være lavere krav til hva som er bra enn når rentenivået er høyt.

Tommelfingerregelen som er angitt her forutsetter et middels rentenivå definert som 3 års statsobligasjonsrente på 5-6 %. Eksempelvis var rentenivået primo 2006 to prosentpoeng lavere enn det vi har karakterisert som middels rentenivå, hvilket reduserte forventningen til finansavkastning tilsvarende.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte