Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Gjennomsnittlig kredittid kunder

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: < 30 dgr
Middels: 30-50 dgr
Dårlig: > 50 dgrhvor

Gjennomsnitt kundefordringer =(Kundefordringer IB + Kundefordringer UB)*0,5

Kredittsalg inkl. MVA er også betegnet brutto kredittsalg. Denne beregner du i utgangspunktet ved å trekke eventuelt kontantsalg fra de totale salgsinntektene. Ved eksterne analyser er denne informasjonen normalt ikke tilgjengelig, og da benyttes de totale salgsinntektene som beste tilnærming.

Gjennomsnittlig kredittid kunder bør være så lav som mulig, da det stort sett alltid vil være en fordel å få inn pengene fra kundene så fort som mulig.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte