Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Gjennomsnittlig kredittid leverandører

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: < 45 dgr
Middels: 45-75 dgr
Dårlig: > 75 dgr

Fakta

MVA = merverdiavgift. Tidligere også betegnet MOMS.
Morarenter (forsinkelsesrenter) er renter for for sen betaling. Satsen fastsettes av Finansdepartementet. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. hvor

Gjennomsnittlig leverandørgjeld =(Leverandørgjeld IB + Leverandørgjeld UB)*0,5

Varekjøp inkl. MVA er også betegnet brutto varekjøp.

Gitt at en unngår dyre morarenter, og at det ikke går på bekostning av mulige kontantrabatter, vil det likviditetsmessig være gunstig med lang kredittid til leverandører. Fra et risikomessig ståsted vil det på den annen side ofte tolkes som positivt med forholdsvis få dager kredittid til leverandører. Dette fordi lite benyttet kredittid gjerne sees på som et tegn på at bedriften er i stand til å betale regningene sin i tide. 

Det er imidlertid alltid viktig å forstå sammenhengene bak utviklingen for et nøkkeltall. En reduksjon i kredittid til leverandører kan for eksempel også bety at varekreditorene strammer inn og krever kontant betaling fordi selskapet sliter med å betale regningene i tide. Tilsvarende vil en økning i kredittiden kunne skyldes at selskapet er kommet i en sterkere forhandlingsposisjon overfor sine leverandører.   

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte