Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Gjennomsnittlig lagertid

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: < 75 dgr
Middels: 75-150 dgr
Dårlig: > 150 dgrhvor

Gjennomsnittlig lagerverdi = (Varelager IB + Varelager UB)*0,5

og

Vareforbruk = Varelager IB + Varekjøp ekskl. MVA - Varelager UB

Vareforbruk er også betegnet solgte varers inntakskost.

Det er en fordel å ikke binde for mye kapital i varelager - altså ha lav gjennomsnittlig lagertid. Hva som er bra eller dårlig vil være meget bransjeavhengig; for en dagligvarebutikk vil kanskje 2-6 uker være normalt, avhengig av type produkt. I tyngre produksjonsmiljøer vil lagertider på 3-5 måneder være normalt.

Gjennomsnittlig lagertid betegnes også lagringstid.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte