Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Kortsiktig anleggsfinansiering

Finansielt nøkkeltall som sier noe om finansieringen av en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Kortsiktig anleggsfinansiering bør ikke være til stede i det hele tatt.
Kortsiktig anleggsfinansiering


Kortsiktig anleggsfinansiering får en først når arbeidskapitalen er negativ. En negativ arbeidskapital vil normalt bety at eiendeler som eiendommer er finansiert med kortsiktig gjeld. Anleggsmidler skal normalt tjene seg inn over flere år. Kortsiktig gjeld skal i motsetning betales innen ett år. Dersom anleggsmidler finansieres kortsiktig blir det dermed en uoverensstemmelse mellom inntjeningstid og gjeldsbetjeningstid som er uheldig.

Kortsiktig anleggsfinansiering bør derfor ikke være til stede i det hele tatt, og jo høyere den er, desto mer negativt er det.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte