Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen

Finansielt nøkkeltall som sier noe om finansieringen av en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: < 50 %
Middels: 50-80 %
Dårlig: > 80 %

Fakta

Langsiktig kapital = Egenkapital + Langsiktig gjeldHøy andel kortsiktig gjeld innebærer høy finansiell risiko. Dette nøkkeltallet må imidlertid sees i sammenheng med de eiendelene som skal finansieres. Her vil det være store variasjoner fra bransje til bransje og selskap til selskap. Det bør også sees i sammenheng med nøkkeltallet kredittid leverandører. Dersom både kortsiktig gjeld i prosent av totalkapitalen og kredittid leverandører er høye er det en sterk indikasjon på høy risiko knyttet til finansieringen av selskapet. 

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte