Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Langsiktig lagerfinansiering

Finansielt nøkkeltall som sier noe om finansieringen av en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 50 %
Middels: 25-50 %
Dårlig: < 25 %

Fakta

Langsiktig kapital = Egenkapital + Langsiktig gjeldhvor

(Egenkapital + Langsiktig gjeld) - Anleggsmidler = Arbeidskapital

Det er en fordel å ha høy langsiktig lagerfinansiering. Lager er det minst likvide av omløpsmidlene. En må ha et visst minimumslager for ikke å "gå tom". Dette bør være finansiert langsiktig for ikke å presse selskapets likviditet. Nivå for fastsettelse av minimumslager er meget bransjeavhengig.

Kravet til langsiktig lagerfinansiering må også sees i sammenheng med vekst, da vekst også vil øke kravet til minimumslageret. En høy langsiktig lagerfinansiering gir isolert sett rom for vekst.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte