Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Likviditetsgrad 2 (Acid test)

Finansielt nøkkeltall som sier noe om likviditeten i en virksomhet. Formel med forklaring og kommentarer.
""
-

Tips

Tommelfingerregel:
Bra: > 1
Middels: 0,5 - 1
Dårlig: < 0,5
Her er varelageret trukket ut, og du får derfor et mer reelt likviditetsmål enn for likviditetsgrad 1.
hvor

Mest likvide omløpsmidler = (kortsiktige) fordringer, (kortsiktige) investeringer, samt bankinnskudd, kontanter og lignende

Dette fremkommer også som omløpsmidler - varer.

Tommelfingerregel: Forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld bør være minst 1. Se for øvrig vurderingen under Likviditetsgrad 1.

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte