SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Lars Løyning
Partner og international contact partner i revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS

Periodeavslutning av regnskap

Ved periodeavslutning av et regnskap må det gjøres kontroller for å sikre at de tallene som foreligger gir pålitelige og relevante opplysninger til regnskapsbrukeren. Samtidig må tallene foreligge uten unødige forsinkelser.

Last ned

For deg som ansvarlig er det derfor viktig å etablere gode og effektive rutiner og enkle kontrollmekanismer rundt periodeavslutningen.

Før den endelige periodekjøringen av regnskapet, bør det blant annet gjøres en siste kontroll for å verifisere at alt nødvendig arbeid er gjort. På denne måten forebygges feil og forsinkelser ved periodeavslutningen.

Følgende enkle sjekkliste kan brukes som et utgangspunkt:

 • Er overføring fra ulike forsystemer, som for eksempel lønnssystemet, fullstendig?
 • Er periodens inntekter fullstendig?
  • Er periodefakturering gjennomført?
  • Er inntekter avstemt mot vesentlige avtaler/kontrakter?
  • Er eventuelle inntektsperiodiseringer foretatt?
 • Er periodens kostnader fullstendig?
  • Er alle mottatte fakturaer registrert?
  • Er kostnader avstemt mot vesentlige avtaler/kontrakter?
  • Er eventuelle kostnadsperiodiseringer foretatt?
 • Er alle vurderinger og verdsettelser av eiendeler, som for eksempel varebeholdning og kundefordringer, foretatt?
 • Er det foretatt vurderinger og avsetninger for kjente og latente forpliktelser som for eksempel garantiansvar?
 • Er konsernintern handel og mellomværende avstemt?
 • Er feillister for aktuell periode lik 0?
 • Er saldo råbalanse lik 0?
 • Er det foretatt nødvendige kvalitetskontroller og rimelighetskontroller mot budsjetter og sammenlignbare periodetall?

INNHOLD - Økonomisk analyse

Støtte